Dragomir Horvat
mob: 098 9165 263
maill:
dragomir.horvat@gmail.com
Adresa: Krivajska 22
( Kruge - Trnje )
10000 Zagreb

Yin i Yang

Pripremio: instruktor Chi - kung-a i biotetha terapeut Dragomir Horvat
Obrada i tekst: Alin Horvat

Yin i Yang

Pojam dijagrama tj. Ying i Yanga datira duboko u prošlost. U nizu dijagrama koji su otkriveni u nekim svetim knjigama Taoizma najvažniji je dijagram onaj koji se pripisuje taoističkom filozofu i matematičaru Chin Tuanu (oko 906. – 986.g). Yin i Yang, koji je on urezao u jednoj stijeni, sastoji se od određenog rasporeda:

  • Na dnu se nalazio krug (koji je označavao vratnice tajanstvenog ženskog).
  • Iznad njega nalazio se još jedan krug (koji je označavao promjenu suštine da bi se preobrazila u životnu silu i promjenu životne sile, da bi se preobrazila u duh).
  • Središnji dio predstavlja elemente drvo i vatru na lijevoj, te metal i vodu na desnoj strani i zemlja u sredini.
  • To je sve povezano linijama. Taj dio je naslovljen „Pet sila skupljenih na izvoru“. Iznad toga je krug ili više koncentričnih krugova. Povezani su međusobno crnim i bijelim trakama. Uzimanje od Kan (voda) da bi se dopunio Li (vatra) najviši krug „promjena duha tako da se može preobraziti u prazninu – okretanje i vraćanje u beskonačnost“.

Sve se to odnosi na meditaciju. Različiti taoisti i filozofi prihvaćaju zamisao Fu Hsia da je stvaranje škole simbola i broja važna veza između shvaćanja kineske filozofije i nauke. Najčuveniji krug je Tai Chi Tu koji sadrži „dvostruku ribu“. Crno polje predstavlja Yin, a bijelo Yang. Dvostruka riba predstavlja Tai Chi simbol. Bijela riba ima crnu točku, Yang u sebi sadrži Ying. Ovo predstavlja Tai Chi Chuan u kome se tijelo izvana kreće, a um miruje. Crna predstavlja Yin (mirnoću, meditaciju), dok Yang točka ili oko predstavlja kretanje. Meditacija koristi um da bi se vodio dah koji se unutra kreće. Dijelovi Ying-Yang dijagrama spojeni su u jedno, da bi se predstavio oblik sveopćeg.

LOTOSOV CVIJET

Simbol lotosovog cvijeta za učenika predstavlja okruženje beskonačnog, smirenog i umnog – koncentriranog samo na jedno. Snaga povezana unutarnjem oslobađanjem i pretvorba u Chi energiju i zadovoljstvo samim sobom. Cvijet je simbol radosti (srca) i učenik prihvaća klicu oslobođenja. Cvijet je simbol rađanja i umiranja. Možemo sebi predstaviti simbol kao nešto što se rađa. Zaobljeni nacrti kao otvorene latice predstavljaju učenje koje se traži. Koncentrirajmo se na znakove unutar kruga. Ljepota cvijeta je u kratkovječnosti i prolaznosti, ali je vitalna i snažna, što predstavlja život i snagu uma i pokreta tj.borilačku vještinu.