Dragomir Horvat
mob: 098 9165 263
maill:
dragomir.horvat@gmail.com
Adresa: Krivajska 22
( Kruge - Trnje )
10000 Zagreb

                                                                       Priča moga oca

                                            Yip Man, Veliki majstor Wing Tchun stila

Napisao iz izvora: Si-fu Yip Chun

Prevela: Alin Horvat

Moj otac je postao najmlađi učenik majstora Chan Wah Shuna. Učio je tehnike od svog učitelja i vježbao ih zajedno s drugima učenicima poput Ng Chung Soa i Lui Yu Chaia. On je bio zadnji učenik kojeg je majstor Chan primio. Zato, kad je odrastao i imao vlastite učenike, uvijek im je govorio sa smiješkom da imaju samo starije kung-fu ujake, ali ne i mlađe.

  Yip ManSada je jasno da Chan Wah Shun nije pogriješio kada je primio moga oca, jer njegov uspjeh ovisi uvelike o dobronamjernosti njegova učitelja, kao i o vlastitoj predanosti, ustrajnosti i odanosti. Njegov uspon i karijera nipošto nisu plod hira i sudbine.

Kada je majstor Chan umro Yip Manu je bilo 13 godina. Nekoliko trenutaka prije smrti, svom najstarijem učeniku Ng Chung Sou je rekao; „Yip Man je pametan dječak, ima više talenata od drugih. Ako će ikoji od mojih učenika širiti naš stil Wing Tchuna, to će biti on. Samo je šteta što nisam mogao ostati duže. Od sada nadalje, ti moraš nastaviti moj posao i podučavati ga. Molim te, brini se o njemu.“ Ng Chung So obećao je da će ga nastaviti učiti, par sekundi prije smrti njihovog majstora.

Tako je Yip Man nastavio svoj put, u društvu učenika Yuen Kay Shana i Yiu Choia pod vodstvom svog starijeg kung-fu brata, a sada i učitelja Ng Chung Soa.

Stapanje tehnika više majstora

Tijekom dvije godine, Yip Man je slijedio Ng Chung Soa. Zatim je otišao u Hong Kong u želji za znanjem. Tamo je upoznao majstora Leung Bika, najstarijeg sina Leung Yana – učitelja njegovog prvog majstora. Si-fu Leung se oduševio sa Yip Manovim trudom i nepokolebljivošću, pa mu je zato prenio sve svoje znanje.

Zato je moj otac običavao kasnije reći da je dobio dobre temelje od majstora Chan Wah Shuna, ali i dobre napredne tehnike od majstora Leung Bika. Dalje, rekao bi, da dok je bio mali važna mu je bila forma (bez znanja o svrsi i upotrebi određene tehnike). Kako je sazrijevao shvatio je kako srž umjetnosti Wing Tchuna počiva u stapanju teorije i prakse.

Ta misao podudara se s onim što nas naš majstor uči; „Bez poznavanja teorije, praksa vam ništa ne vrijedi!“